Kto je finančný sprostredkovateľ / poradca

Finančný sprostredkovateľ/poradca sa stará o financie svojho klienta, má na starosti budovanie klientovho majetku a jeho zveľaďovanie a ochranu v rámci finančného trhu. Úlohou sprostredkovateľa/poradcu je zorientovať klienta v neprehľadnej spleti informácií z finančného trhu a dať mu dostatok objektívnych informácií tak, aby si vedel zvoliť pre seba to najlepšie riešenie, ktoré mu prináša najväčší úžitok.

Pozná klientove plány, zámery a rieši ich čo najefektívnejšie financovanie.

Dohliada, aby klient neurobil také finančné rozhodnutia, ktoré by boli pre neho finančne neefektívne a znižovali by hodnotu klientovho majetku.

Postupne, dlhodobou spoluprácou, sa klient vďaka svojmu finančnému sprostredkovateľovi/poradcovi dostáva z finančnej neistoty, cez finančnú pohodu do finančnej nezávislosti, či dokonca finančnej slobody.

Je to vždy úzka spolupráca klienta a jeho sprostredkovateľa/poradcu, ktorá je postavená na vzájomnej dôvere, korektnosti, dlhodobosti.

Sprostredkovateľ/poradca servisuje klientove portfólio na pravidelných servisných schôdzkach. Servisné schôdzky sú minimálne rovnako dôležité ako samotné prvotné nastavenie jednotlivých riešení, ak nie dôležitejšie.

Je to z toho dôvodu, že trh sa prudko mení a vyvíja a niekedy sa mení aj klientova situácia a na tieto zmeny je potrebné reagovať a zahrnúť ich do existujúceho portfólia. Inak niečo, čo sa na začiatku nastavilo veľmi efektívne, pro-klientsky, môže po čase pracovať proti klientovi. Ako príklad uvediem celkom banálnu záležitosť, ako je poistenie domu. Ak si klient poistil dom napr. pred 15 rokmi na hodnotu, akú vtedy mal, povedzme 90 000,- €, dnes po náraste cien nehnuteľností môže ten istý dom mať hodnotu 150 000,- € i viac. Ak však klient nemá svojho „strážcu“ poradcu, tak jeho poistka už zďaleka nekryje prípadné škody v plnej výške. Potom stačí víchor, ktorý mu poškodí strechu, alebo záplava, ktorá spôsobí ešte väčšie škody, či iná poistná udalosť a klient nedostane náhradu škody v plnej výške, lebo dom bol v čase škody podpoistený, t.z. že bol poistený na nižšiu hodnotu (90 tis.), než akú v skutočnosti mal (150 tis.)

Poistka má kryť škody v plnej výške, na to je; ak sa neservisuje, môže spôsobiť klientovi značné majetkové škody. Tu len vysvetlím, že v tomto konkrétnom príklade nie je na vine poisťovňa, ktorá nevyplatí plnú škodu, ale klient, ktorý, ktorý neservisuje svoju poistku. Neservisovanie klientskeho portfólia môže mať v iných prípadoch ešte vážnejšie následky.

Samozrejme, klient toto nemusí vedieť, na to má svojho sprostredkovateľa/poradcu, ktorý má na tieto veci dohliadať a starať sa o ne.

Prípadová štúdia finančného plánu ZDARMA!

Ako možno správnym nastavením plánu ušetriť stovky eur

ZÍSKAŤ ŠTÚDIU »

Toto bol len malý príklad významu a potreby svervisu, sprostredkovateľ /poradca ale dozerá na ďaleko významnejšie veci vo finančnom živote klienta, ktoré ho dokážu niekedy ochrániť dokonca pred bankrotom.

Z uvedeného jasne vyplýva, že úlohou sprostredkovateľa/poradcu nie je len predať nejaké produkty klientovi (ako sa to často stáva), jeho úloha je diametrálne odlišná. Je to celoživotný partner klienta v oblasti financií.

Klient má k dispozícii človeka, na ktorého sa môže obrátiť s prosbou o radu v akejkoľvek situácii, ktorá vplýva na jeho financie, získava od neho informácie, vie sa s ním radiť, konzultovať, kedykoľvek to potrebuje. Samozrejme, že rozhoduje sa vždy klient, či danú informáciu od sprostredkovateľa/poradcu prijme a rozhodne sa pre realizáciu. Obdobou je osobný právnik. Právnika však potrebujeme niekoľko krát za život, ale financie riešime denne.

Samozrejme, je dôležité si nájsť správneho, kvalitného partnera v tejto oblasti. A ako na to, povieme si v niektorom ďalšom pokračovaní.

Aby sa sprostredkovateľ/poradca mohol starať o klientove finančné zdravie, je dôležité, aby riešil klienta komplexne a mal informácie a dosah na všetky sektory finančného trhu – poistný, investičný, bankový, dôchodkový.

Pre klienta je určite výhodnejšie nechať pod dohľadom riešenie svojich zámerov a financií jednému odborníkovi, ktorý je dobre informovaný, ako sa stretávať, s viacerými, napr. s jedným, ktorý rieši poistenie, ďalším, ktorý rieši hypotéky, prípadne ďalším, ktorý rieši investície a budovanie majetku. Takto vzniknuté portfólio nemusí byť pre klienta to najefektívnejšie. Vieme, že ak polievku varia dvaja alebo viacerí hoci aj špičkoví kuchári, nemusí to dopadnúť dobre.

Ak to rieši jeden sprostredkovateľ/poradca, využíva informácie naprieč finančnými sektormi v prospech klienta a klient na tom len získa. Samozrejme musí to byť fundovaný odborník, ktorý má k dispozícii kvalitné a podrobné informácie a analýzy z celého finančného trhu, zo všetkých finančných sektorov.

Obrazne povedané, je to architekt, ktorý komplexne navrhne, naprojektuje celú stavbu, navrhne materiály a má pod dohľadom aj realizáciu. Zároveň zabezpečuje aj údržbu celej stavby počas desiatok rokov, čím je vlastne zabezpečená kvalita vybraných materiálov pri výstavbe a kvalita celej stavby.

Prečo spolupracovať so mnou?

Šetrím Váš čas a peniaze

Urobím za Vás prieskum trhu, zaistím ponuky, podmienky a porovnám s vašimi možnosťami. Všetko tak, aby som našla najefektívnejšie riešenie priamo na Vašu situáciu.

Poskytujem nezávislé informácie

Spolupracujem so všetkými finančnými inštitúciami a poskytujem Vám nezávislé informácie a možnosti riešení.

Individuálny prístup

Najlepší výsledok a spokojnosť klienta je u mňa na prvom mieste. Spokojnosť klienta pre mňa nie je len fráza, prispôsobujem tomu komunikáciu aj riešenia.

Stály servis

Nie som predajca produktov, ale niečo ako dlhodobý finančný kouč a mentor. O svojich klientov sa starám doživotne. Neustále hľadám výhodnejšiu možnosť ako Vám ušetriť, či zarobiť.

Kontaktný formulár

Súhlasím so spracovaním Osobních údajů *
Položky označené * sú povinné